Współczesne problemy zarządzania i inż. produkcji 16-17.04.2015r.


Zapraszamy!
Więcej informacji na stronie
SKN Zarządzania i Ergonomii