Samorząd

Organami Samorządu na szczeblu Uczelni jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS) natomiast organami Samorządu na szczeblu Wydziału są Wydziałowe Rady Samorządów Studenckich (WRSS) UP w Lublinie & Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu.