Skład RUSSu

 


Wybory kandydatów na nowych członków RUSS powinny być przeprowadzone nie później niż do 30 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji. W toku wyborów na nową kadencję RUSS wybierani są członkowie. Kadencja RUSS UP w Lublinie trwa dwa lata, rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego RUSS zwołuje urzędujący Przewodniczący RUSS lub osoba pełniąca obowiązki przewodniczącego, w terminie do 7 dni od uprawomocnienia się wyborów. Osoba może kandydować na trzecią kadencję RUSS, gdy została wybrana w wyborach uzupełniających w połowie kadencji RUSS i trwa ona przez jeden rok. Osoba nie może być członkiem RUSS dłużej niż 4 lata, studiując na jednym kierunku.