2019/2020

Skład RUSS w roku akademickim 2019/2020:


Przewodniczący: Jakub Kalinowski                                                                                                             693 739 013           kalinowski789@wp.pl
Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji : Bartłomiej Szymczak                                        725 220 958          szymczak.b.b@gmail.com 
Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych Spraw Studenckich: Monika Szymczuk                                     726 355 432             monikaszym69@wp.pl
Wiceprzewodniczący ds. Sportu i akcji charytatywnych:  Paweł Więcław                                          573 018 788             ppwieclaw95@gmail.com
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej:  Weronika Czuk                                530 488 887           weronika.czuk@gmail.com
Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski                                                      510 510 391             niedzielskiartek@gmail.com
Kierownik Sekretariatu:  Joanna Banaś                                                                                                      665 163 301              joannabanas65@gmail.com
Koordynator RUSS ds. Regulaminu Studiów:  Justyna Dąbrowska
Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Aleksandra Sawczyk
Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Mateusz Jarmuł                                             500 655 783            mat.jarmul@gmail.com
Koordynator RUSS ds. Sportu: Agnieszka Kłyż
Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Szymon Żytkowski                                                        796 694 751             szymok937@gmail.com
Koordynator RUSS ds. Kultury: Paulina Sawicka
Koordynator RUSS ds. Wymiany Międzynarodowej i programu Erasmus: Kamil Stolat
Koordynator RUSS ds. Finansów: Karolina Roman
Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Marcin Mioduszewski                                         664 435 157           m.mioduszewski@o2.pl 
Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Michał Arciszewski


 


sklad_2k20