2020/2021

Skład RUSS w roku akademickim 2020/2021:


 


Przewodniczący: 
Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji : 
Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych Spraw Studenckich: 
Wiceprzewodniczący ds. Sportu i akcji charytatywnych:  
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej:  
Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: 
Kierownik Sekretariatu:  
Koordynator RUSS ds. Regulaminu Studiów:  
Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: 
Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: 
Koordynator RUSS ds. Sportu: 
Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: 
Koordynator RUSS ds. Kultury: 
Koordynator RUSS ds. Wymiany Międzynarodowej i programu Erasmus: 
Koordynator RUSS ds. Finansów: 
Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów:  
Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: