2018/2019

 


 


SKŁAD RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO


 


Michał Dzieciuch    Przewodniczący RUSS                                                                       883  830  199       michal.dzieciuch1@gmail.com


Bartłomiej Szymczak    Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji          725 220 958          szymczak.b.b@gmail.com 


Jakub Kalinowski Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Sponsoringu                      693 739 013           kalinowski789@wp.pl


Sylwester Walczak Wiceprzewodniczący  ds. Socjalnych                                            725  109  362         sylwekwalczak@o2.pl


Marcin Mioduszewski  Wiceprzewodniczący ds. Mediów i Marketingu                 664 435 157           m.mioduszewski@o2.pl 


Weronika Czuk  Wiceprzewodnicząca ds. Kultury                                                        530 488 887           weronika.czuk@gmail.com


Mateusz Jarmuł Wiceprzewodniczący ds. Sportu i Turystyki                                    500 655 783            mat.jarmul@gmail.com


Izabela Bogacz Koordynator ds.  Sportu i Turystyki                                                              791 257 966            izabela.bogacz1@gmail.com


Artur Niedzielski Koordynator ds.  Kultury                                                                   510 510 391             niedzielskiartek@gmail.com


Szymon Żytkowski Koordynator ds. Logistyki                                                              796 694 751             szymok937@gmail.com


Paweł Więcław Koordynator ds. Akcji Charytatywnych                                             573 018 788             ppwieclaw95@gmail.com


Monika Szymczuk Koordynator ds. Prawnych i Administracji                                   726 355 432             monikaszym69@wp.pl  


Joanna Banaś  Kierownik Sekretariatu                                                                           665 163 301              joannabanas65@gmail.com


Kadencja 2018-2020