Zasiadamy w…

Jako członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego zasiadamy m.in. w:
- Senacie Uniwersytetu Przyrodniczego,
- Radach Wydziałów,
- Radzie Bibliotecznej,
- PSRP,
- PSSUR.