Komisje

- Komisja Dyscyplinarna dla Studentów


    Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Marcin Mioduszewski


    Wydział Agrobioinżynierii – Mateusz Jarmuł


    Wydział Inżynierii Produkcji – Łukasz Wiater


    Wydział Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Sylwester Walczak


    Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – Justyna Bochniak


    Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Maciej Cybulak


 


- Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów


    Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Katarzyna Piasek


    Wydział Agrobioinżynierii – Joanna Chwedczuk


    Wydział Inżynierii Produkcji – Dominika Broda


    Wydział Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Sylwia Paprocka


    Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – Kalina Szymańska


    Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Norbert Rojek


 


- Skład Rady Bibliotecznej

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej – Marcin Mioduszewski


 


- Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

    Wydział Inżynierii Produkcji – Michał Dzieciuch


 


 – Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


    Wydział Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Sylwester Walczak