PSRP

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Parlament działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Parlament Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży. Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.


Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje w imieniu poszkodowanych studentów, gdy dojdzie do złamania ich praw oraz podejmuje działania prewencyjne uświadamiające studentów o ich prawach i obowiązkach.


Ponadto przedstawiciele PSRP, którzy zasiadają w ciałach doradczych (Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dbają o to, by stanowisko studentów było brane pod uwagę w debacie społecznej.


Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ


logo PSRP