Senat UP

Przedstawiciele w Senacie uczelni 2019/2020:


P.O. PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO – Bartłomiej Szymczak


Agnieszka Kucharska – Wydział Agrobioinżynierii
Marcin Mioduszewski- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Monika Szymczuk – Wydział Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Weronika Czuk – Wydział Inżynierii Produkcji
Artur Niedzielski – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii