Senat UP

Przedstawiciele w Senacie uczelni:


PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO – Damian Kapusta


Hubert Rusecki – Wydział Agrobioinżynierii
Katarzyna Piasek- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylwester Walczak – Wydział Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Michał Dzieciuch – Wydział Inżynierii Produkcji
Justyna Bochnak – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii