2018/2019

Przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego


2018/2019


 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Marcin Mioduszewski, tel. 664 435 157,  e-mail: m.mioduszewski@o2.pl 


 


Wydział Inżynierii Produkcji


Paula Słomka tel. 532 121 118, 


 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 


Weronika Jarmoszewicz tel. 600 434 944 , e-mail: nikija17@gmail.com


 


Wydział Agrobioinżynierii


Wojciech Biszczak tel. 697 296 174, e-mail: wojtekbiszczak@onet.eu


 


Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 


Szostak Karolina tel.  534 822 503, e-mail: karolina950@onet.pl


 


Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii


Bartosz Kuziak , tel. 570 778 555, e-mail: kuziakup@o2.pl