2020/2021

Przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego


2020/2021


 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Marcin Mioduszewski, tel. 664 435 157,  e-mail: m.mioduszewski@o2.pl 


 


Wydział Inżynierii Produkcji


Kamil Stolat tel. 605 271 038,   e-mail:


 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 


Radosław Kondziela tel.  , e-mail: 


 


Wydział Agrobioinżynierii


Joanna Banaś tel. 665 163 301, e-mail: 


 


Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 


Martyna Frątczak tel.  503 996 292, e-mail: martyna.fratczak97@gmail.com


 


Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii


Karolina Roman , tel. 506 821 097 , e-mail: 


 


Wydział Biologii Środowiskowej


Michał Arciszewski , tel. , e-mail: