Organizacje

Na naszej uczelni studenci działają w różnego rodzaju organizacjach m.in.:
- Koła Naukowe,
- Chór Akademicki,
- Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”,
- magazyn studencki „Radar”
- Akademicki Związek Sportowy
- International Veterinary Students’ Association Lublin,
- Związek Młodzieży Wiejskiej,
- Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych,
- Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych.