Koła naukowe

 WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII:
 – SKN Ekonomii (od 15.11.2004 r.)  dr Dariusz Staszczak
 – Międzywydziałowe SKN Architektury i Ekologii Krajobrazu (12 marca 2006 r.)  dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski
 – SKN Turystyczno-Krajoznawcze  (24.03.2006 r.) prof. dr hab. Bogusław Sawicki
 – SKN Kształtowania Środowiska i Architektury Krajobrazu (28.03.2006 r.) prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz
 – SKN Biotechnologów Roślin (10.03.2005 r.) dr Michał Nowak
 – SKN Biotechnologów (08.01.2007 r.) dr Adam Kuzdraliński
 – SKN Towaroznawstwa (16.11.2007 r.) dr inż. Grzegorz Szumiło
             – Sekcja Mikrobiologia dr Justyna Bohacz
 – SKN Inżynierii Środowiska (15.12.2009 r.) dr Maja Bryk
 – SKN Leśników (14.01.2013 r.)  prof.nadz.dr hab.Danuta Urban
 – SKN Rachunkowości i Finansów (17.06.2013 r.) dr Anna Kobiałka
 – SKN Gospodarki Przestrzennej (11.12.2013 r.) dr Adam Gawryluk


WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ:
 – SKN Medyków Weterynaryjnych (17.12.1993 r.) prof. dr hab. Antonina Sopińska
             – Sekcja Biochemiczna dr Witold Kędzierski
             – Sekcja Bujatryczna dr Jan Marczuk
             – Sekcja Chorób Zwierząt Egzotycznych dr Klaudiusz Szczepaniak
             – Sekcja Dermatologiczna dr  Piotr Wilkołek
             – Sekcja Drobnych Ssaków dr Jerzy Ziętek
             – Sekcja Ginekologiczno- Położnicza dr Tomasz Piech
             – Sekcja Hipiatryczna dr Agnieszka Pomorska
             – Sekcja Internistyczna dr Andrzej Milczak
             – Sekcja Patofizjologiczna prof. dr hab. Ryszard Bobowiec
             – Sekcja Patomorfologiczna dr hab. Wojciech Łopuszyński
             


WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
  – SKN Biologów i Hodowców Zwierząt  (11.03.1986 r.) dr hab. Witold Habuz
            – Sekcja Biochemiczna dr hab. prof. nadz. Bogusław Makarski
            – Sekcja Etologii i Ochrony Wód dr inż. Marcin Kolejko
            – Sekcja Etologii Zwierząt dr inż. Wanda Krupa
             – Sekcja Genetyki Zwierząt  dr inż. Brygida Ślaska
             – Sekcja Hipologiczna dr inż. Iwona Janczarek
             – Sekcja Hodowli Bydła dr inż. Witold Chabuz
             – Sekcja Hodowli Drobiu dr inż. Magdalena Gryzińska
             – Sekcja Hodowli Owiec i Kóz dr inż. Andrzej Junkuszew
             – Sekcja Hodowli Trzody Chlewnej  dr inż. Marek Babicz
             – Sekcja Hodowli Zwierząt Łownych dr inż. Marian Flis
             – Sekcja Kynologiczna  dr inż. Małgorzata Goleman
             – Sekcja Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych dr inż. Piotr Skałecki
             – Sekcja Przyrodnicza dr inż. Grzegorz Grzywaczewski
             – Sekcja Pszczelarska dr inż. Ryszard Jagiełło
             – Sekcja Rybacka i Akwarystyczna dr inż. Jacek Rechulicz
             – Sekcja Zoohigieny dr hab. prof. nadzw. Antoni Polonis
             – Sekcja Zwierząt Futerkowych dr inż. Andrzej Jakubczak
             – Sekcja Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa dr hab. prof. nadzw. Jan Wojtasik
  – SKN Ekologów (11.10.1996 r.) dr Magdalena Pogorzelec
  – SKN Biogeochemików (05.07.2002 r.) dr Piotr Skowron
  – MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu (w/w)
  – SKN Ochrony Środowiska 
(08.01.2007 r.) prof. nadz. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
  – Międzywydziałowe SKN  „Planta Medica” (24.10.2012 r.) dr Agnieszka Najda 


WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
  – SKN Biologów (21.03.1986 r.) dr Bożena Denisow 
  – SKN Ogrodników (Działa od 1964 roku Rejestracja od 21.03.1986 r.) dr Mariusz Szmagara
  – MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu (w/w)
  – SKN Architektury Krajobrazu (15.11.2010 r.) dr inż. arch. Małgorzata Sosnowska 
  – SKN Menadżerów Ogrodnictwa (Zarejestrowane od 29.05.2000 Reaktywacja 28.04.2010 r.) dr inż. Wioletta Wróblewska
  – SKN Sztuki ( 04.07.2012 r.) mgr sztuki Paulina Hortyńska
  – MSKN „Planta Medica” (w/w)
  – SKN Fizjologii Eksperymentalnej Roślin (05.05.2014 r.) dr inż. Katarzyna Rubinowska
  – SKN Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej (2010 r.) mgr Paulina Hortyńska


WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI:
  – SKN Chłodnictwa (03.01.1997 r.) dr inż..Katarzyna Kozłowicz
  – SKN Inżynierii Spożywczej (15.01.1997 r.) prof. dr hab. Leszek Mościcki
  – SKN Motoryzacji Rolnictwa (21.04.2000 r.) dr inż. Krzysztof Plizga
  – SKN Informatyków (31.10.2000 r.) dr Arkadiusz Miaskowski
  – SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej (09.11.2001 r.) prof.dr hab. Edmund Lorencowicz
  – SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD (09.05.2005 r.) dr inż. Zbigniew Krzysiak
  – SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej – CAE (25.11.2008 r.) dr inż. Zbigniew Kobus
  – SKN Zarządzania i Ergonomii (22.12.2010 r.) dr hab. Halina Pawlak, dr Monika Stoma
  – SKN Ekoenergetyków (18.04.2011 r.) dr Magdalena Kachel-Jakubowska
  – SKN Geodezji (05.05.2011 r.) dr Andrzej Mazur
  – SKN Transportu i Spedycji (14.01.2013 r.) dr Tomasz Słowik
  – SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej (04.04.2013 r.) dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  – SKN Projektowania i Druku Przestrzennego  mgr inż. Jarosław Tatarczak


WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
  – SKN Technologii Żywności (18.11.1998 r.) dr inż. Monika Michalak-Majewska 
  – SKN Biotechnologii Zwierząt (20.06.2006 r.) dr hab.. Iwona Rozempolska-Rucińska
  – SKN Biotechnologów  (08.01.2007 r.) dr Adam Kuzdraliński
  – SKN Dietetyków (13.06.2012 r.) dr Małgorzata Kostecka
  - SKN Biochemików Żywności i Żywienia (6.03.2013 r.) dr inż.Anna Jakubczyk
  – Chemiczne Koło Naukowe WODÓR (26.03.2014 r.) dr Daniel Kamiński