Programy

Oprócz różnego rodzaju organizacji studenci naszej uczelni mogą brać udział w programach wymiany studentów, czy to międzynarodowych (m.in. Erazmus) czy krajowych (MOSTAR). Wszelakiego rodzaju informacje udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej.