BWM

Wszelakiego rodzaju informacje na temat:
- europejskich programów edukacyjnych,
- praktyk i pracy sezonowej,
- staży
można uzyskać na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej.