MOSTAR

MostAR to program wymiennego kształcenia studentów.
 
Program MostAR jest ofertą kształcenia w uczelniach partnerskich w Polsce.
Adresowany jest do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.


Studia w ramach programu MostAR może podjąć student:
• po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach I stopnia
• po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach jednolitych magisterskich
• po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach II stopnia


W ramach tego programu student ma możliwość:
• odbycia rocznych lub semestralnych studiów w wybranej uczelni,
• wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące w danej uczelni programy studiów zgodnie z kierunkiem kształcenia i swoimi zainteresowaniami,
• studiować w ramach indywidualnego programu różne przedmioty wybrane z różnych semestrów danego kierunku studiów lub kierunku pokrewnego.


Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.