Kadencja 2016-2019

 


Wydział Agrobioinżynierii 
DZIEKAN: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
tel. (081) 445-60-31, 445-67-47


 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
DZIEKAN: prof. dr hab. Andrzej Wernicki
tel. (+ 81) 445-60-32


 


Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
DZIEKAN: prof. dr hab. Joanna Barłowska
tel. (+ 081) 445-68-63


 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
DZIEKAN: prof. dr hab. Zenia Michałojć
tel. 81 445-68-67, 81 524-71-26
e-mail: zenia.michalojc@up.lublin.pl


 


Wydział Inżynierii Produkcji
DZIEKAN: prof. dr hab. Andrzej Marczuk
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63 


 


Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
DZIEKAN: prof. dr hab. Izabella Jackowska
tel. +48 81 462 33 71, +48 81 445 65 30