Rektorzy w kadencji 2020-2024

 


krzysztof_kowalczyk


 


 


 


JM REKTOR


prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk


tel. (+ 81) 445-66-77


(+81) 445-68-68


 


 


 


 


bartosz_solowiej


 


 


 


PROREKTOR DS.


NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ


dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni


tel. (+81) 445-68-68


(+ 81) 445-66-77


 


 


andrzej_marczuk


 


 


 


PROREKTOR DS. KADR


prof. dr hab. Andrzej Marczuk


tel. (+81) 445-68-68


(+ 81) 445-66-77


 


 


 


 


urszula_kosior-korzecka


 


 


PROREKTOR DS.


STUDENCKICH I DYDAKTYKI


dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni


tel. (+81) 445 69 99


 


 


 


 


 


adam_wasko


 


 


 


PROREKTOR DS.


ROZWOJU UCZELNI


dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni


tel. (+81) 445-67-90