Rektorzy w kadencji 2016-2020

 


rektor-litwinczuk


 


 


 


 


JM REKTOR


prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


prorektor-grela


 


 


 


PROREKTOR DS. ORGANIZACJI  I ROZWOJU UCZELNI 


prof. dr hab. Eugeniusz Grela


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


prorektor-gradzki


 


 


 


 


PROREKTOR DS. NAUKI, WDROŻEŃ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ


prof. dr hab. Zbigniew Grądzki


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


buczkowska


 


 


 


 


 


PROREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI 


prof. dr hab. Halina Buczkowska